Beautifyn käyttöehdot

Beautifyn käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Palvelumme on käyttäjillemme ensisijaisesti ilmainen. Osa palveluista on vapaasti käytettävissä, osa vaati rekisteröitymisen. Jos rekisteröityminen vaaditaan on käyttäjän hyväksyttävä rekisteröitymistä koskevat ehdot.

Toivomme, että palvelussa käyttäydyttäisiin asiallisesti ja tunnollisesti. Palvelussa oleva sisältö ja tieto pyritään pitämään mahdollisimman laadukkaana ja päivitettynä. Beautify.fi ei kuitenkaan vastaa sivuilla esiintyvistä virheellisistä tiedoista tai kolmansien osapuolinen tiedoista tai niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden seurauksista. Beautify.fi ei vastaa virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon aiheuttamista ongelmista tai vahingoista. Emme vastaa mikäli sivustolla on käyttökatkoksia tai laiteviasta johtuen menetämme kirjoitettuja arvosteluja tai palveluun ladattuja valokuvia.

Rekisteröityvän käyttäjän tulisi olla vähintään 13-vuotias.

 1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Arctigo Oy:n (y-tunnus: 2502283-9, jäljempänä “palveluntarjoaja”) tarjoamiin palveluihin (jäljempänä “palvelu”). Näiden käyttöehtojen lisäksi palvelun tarjoajan antamat muut ohjeet sekä säännöt ovat käyttäjää sitovia.

 1. Osapuolet

Tämä sopimus on palvelun tarjoajan ja palveluun rekisteröityneen käyttäjän tai palveluun rekisteröityneen alaikäisen käyttäjän huoltajan välinen. Käyttöehdot koskevat myös niitä jotka eivät ole rekisteröityneet käyttäjiksi mutta silti käyttävät palvelua.

 1. Alaikäinen käyttäjä

Palveluun rekisteröitymisen alaikäraja on 13 vuotta. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) saavat rekisteröityä palveluun vain huoltajansa nimenomaisella suostumuksella. Alle 15-vuotiaat rekisteröityneet käyttäjät tarvitsevat huoltajansa nimenomaisen luvan maksullisten palveluiden käyttämiseen.

 1. Tietosuoja

Kaikki Beautifylle (esimerkiksi verkkolomakkeiden avulla) lähetetyt tiedot, joiden avulla käyttäjien henkilöllisyys voidaan selvittää, käsitellään Beautify:n asiakasrekisteriselosteiden mukaisesti. Beautify säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteissa esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä tässä tietosuojakäytännössä esiteltyihin käyttötarkoituksiin. Keräämme käyttäjien vapaaehtoisesti antamia yksilöiviä tietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Tällöin Beautify.fi voi linkittää evästeisiin tallentuneet tiedot mahdollisiin henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, joita olet voinut välittää.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttämällä sivustoa. Käyttäjä antaa sivustoa käyttäessään suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen.

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain niin edellyttäessä. Luovuttaessaan tietonsa palveluun käyttäjä sitoutuu siihen, että kyseiset tiedot saattavat näkyä myös muille käyttäjille lukuunottamatta erikseen salaiseksi asetettuja tietoja.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Beautify.fi voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Beautify.fi julkaisee muutetun tietosuojakäytännön tällä verkkosivustolla. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin Beautify.fi julkaisee uusitun tietosuojakäytännön verkkosivustossaan.

 1. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Elektronista kommunikaatiota koskevan lain mukaan, joka on ollut voimassa 1.9.2004 lähtien, informoimme käyttäjiämme siitä, että sivullamme Beautify.fi käytetään evästetietoja (cookies).

Beautify käyttää palveluissaan evästeitä (engl. cookies). Evästeiden avulla seurataan esimerkiksi palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden avulla syntynyttä tietoa voidaan käyttää selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen esimerkiksi siten, että www.beautify.fi tarjoaa käyttäjälle hänen tarpeitaan vastaavaa sisältöä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Myös ns. kolmannet osapuolet, esimerkiksi verkkopalvelussa käytettävät mainosverkostot, saattavat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja mm. mainonnan kohdistamiseen.

Lisää tietoa siitä, miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa voit lukea täältä.

Käyttäjä voi poistaa kaikki tietonsa kokonaan niin halutessaan. Lain vaatimat lokitiedot säilyvät palvelussa tällöinkin vähintään laissa määritellyn ajan.

(Katso rekisteriseloste)

 1. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän on palvelua käyttäessään noudatettava Suomen lakia, hyviä tapoja sekä muita verkkopalveluita koskevia yleisiä säännöksiä.

Käyttäjä ei saa tallentaa, lähettää tai välittää palveluun aineistoa, joka on joko lain tai hyvien tapojen vastaista, virheellistä, vahingollista, säädytöntä, pornografista, loukkaavaa, väkivaltaista, hyökkäävää, jotakuta ahdistelevaa tai muutoin epämiellyttävää. Kaikenlainen huumeisiin liittyvä materiaali on ehdottomasti kiellettyä. Kaikenlainen rasismiin ja natsismiin viittaava aineisto, sekä rasistinen käytös ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Käyttäjän on palveluun rekisteröityessään sekä palvelua käyttäessään ilmoitettava omat tietonsa totuudenmukaisesti. Useimmat tiedot voi halutessaan asettaa salaisiksi.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa palvelulle tai palvelun muille käyttäjille. Myös palvelun ylimääräinen kuormittaminen tietoisesti on kielletty.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä ei myöskään saa ilman erillistä lupaa kopioida, levittää, lähettää tai välittää palvelussa olevaa palvelun tarjoajan tai kolmansien osapuolien tuottamaa aineistoa. Käyttäjä ei myöskään saa ilman erillistä lupaa mainostaa palvelussa mitään tuotteita, palveluja tai sivustoja ellei käyttäjällä ole kirjallista sopimusta markkinoinnista palvelun tarjoajan kanssa.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palvelun tarjoajalle muiden käyttäjien tekemistä sopimusehtojen rikkomuksista.

 1. Vastuu

Käyttäjä on vastuussa aiheuttamistaan suorista tai epäsuorista vahingoista palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Mikäli kolmas osapuoli vaatii vahingonkorvauksia palveluntarjoajalta käyttäjän toimien seurauksena, on käyttäjä velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon palveluntarjoajalle. Käyttäjä vastaa itse palveluun tallentamansa materiaalin varmuuskopioinnista. Mikäli tietoja poistetaan tai häviää palvelusta, ei palveluntarjoaja ole korvausvastuussa siitä.

 1. Käyttäjätunnus

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Palveluntarjoaja ei koskaan kysy salasanaasi ja niitä ei tule luovuttaa tai saattaa kenenkään muun tietoon. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka ovat tehty hänen käyttäjätunnustaan käyttäen. Käyttäjä ei saa olla rekisteröityneenä useammalla kuin yhdellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella yhtäaikaisesti.

 1. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lopettaa tämän sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta. Sopimuksen loppuessa palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa kaiken käyttäjän tallentaman materiaalin ja käyttäjään liittyvät tiedot palvelusta. Käyttäjä luovuttaa kaikki oikeudet palvelun tarjoajalle muokata, poistaa ja levittää sekä kaupallisesti hyödyntää käyttäjän palveluun tallentamaa materiaalia.

Tämä sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Palveluntarjoaja ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

 • lain tai muun säännöksen vaatimana
 • jos on tarpeen käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi
 • jos on tarpeen palvelun tarjoajan tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi

Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjää käyttämästä palvelua. Eston kiertäminen erilaisin keinoin on kielletty.

 1. Takuu ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheettömyyttä, jatkuvaa käytettävyyttä, nopeutta, tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta tai palvelussa olevien virheiden korjaamista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle palvelun käytöstä aiheutuneista aineellisista tai aineettomista vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka käyttäjä on maksanut palvelusta.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien linkkien tai mainosten sisällöstä.

 1. Muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun tai näihin ehtoihin. Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista palveluun tai näihin käyttöehtoihin ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista.

 1. Maksulliset palvelut

Maksullisten palveluiden hinnat, tilaus- ja toimitusehdot ovat kerrottu maksullisen palvelun tilauksen yhteydessä.

Mikäli käyttäjä itse poistaa käyttäjätunnuksensa tai ylläpito poistaa käyttäjätunnuksen minkä tahansa sääntörikkomuksen perusteella, menettää käyttäjä käyttäjätunnuksellensa tilatut maksulliset palvelut eikä niitä hyvitetä käyttäjälle.

Käyttäjällä ei ole enää peruuttamisoikeutta maksullisiin palveluihin sen jälkeen kun kyseessä olevan maksullisen palvelun suorittaminen tai toimittaminen on käyttäjän suostumuksella sähköisesti aloitettu.

 1. Erimielisyydet

Käyttöehdoissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.